Clinical outcomes of inpatient cardiac rehabilitation for patients with treated left ventricular assist device in Korea: 1-year follow-up
Yong Gon Seo, Won Hah Park, SuKi Oh, Jidong Sung, Eun Seok Jeon, Jin Oh Choi, Jae K. Oh, Yun Hee Kim, Ho Young Kim, Mi Ja Jang, Nam Gyung Choi, Yang Hyun Cho
J Exerc Rehabil. 2019;15(3):481-487.   Published online 2019 Jun 26     DOI: https://doi.org/10.12965/jer.1938124.062
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Early Postoperative Cardiac Rehabilitation in LVAD Patients: A Case Report
Yi-qi Cao, Guo-qiang Zheng, Li-min Zhong, Ke-yi Chen, Gang Wang, Zhi-wei Mou
Cardiology and Cardiovascular Research.2024; 8(1): 29.     CrossRef
Effectiveness of exercise-based cardiac rehabilitation for patients with left ventricular assist device: A systematic review and meta-analysis
Yujin Wang, Yawen Wu, Shilin Wei, Sijie Lu, Jianting Zhao, Yanchun Zhang, Xiangyang Wu, Xiaowei Zhang, Yongnan Li
Perfusion.2024;[Epub]     CrossRef
Outcomes of Patients Referred for Cardiac Rehabilitation After Left Ventricular Assist Device Implantation
Adnan Shaaban, Jessica Schultz, John Leonard, Cindy M. Martin, Forum Kamdar, Tamas Alexy, Thenappan Thenappan, Marc Pritzker, Andrew Shaffer, Ranjit John, Rebecca Cogswell
ASAIO Journal.2023; 69(3): 304.     CrossRef
Barriers and Facilitators to Delivering Inpatient Cardiac Rehabilitation: A Scoping Review
Marina Wasilewski, Abirami Vijayakumar, Zara Szigeti, Sahana Sathakaran, Kuan-Wen Wang, Adam Saporta, Sander L Hitzig
Journal of Multidisciplinary Healthcare.2023; Volume 16: 2361.     CrossRef
Heart failure syndrome and left ventricular assist devices: considering physiotherapeutic evaluation tools
Massimiliano Polastri, Antonio Loforte
International Journal of Therapy and Rehabilitation.2020; 27(6): 1.     CrossRef