The effect of push factors in the leisure sports participation of the retired elderly on re-socialization recovery resilience
Kwang-Uk Lee, Hong-Rok Kim, Eun-Surk Yi
J Exerc Rehabil. 2014;10(2):92-99.   Published online 2014 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.12965/jer.140090
Citations to this article as recorded by Crossref logo
L’actualisation de soi des aînés québécois et leur sentiment d’efficacité dans un contexte ludique d’apprentissage d’une langue étrangère
Nilce Da Silva, Hélène Carbonneau
Loisir et Société / Society and Leisure.2020; 43(1): 36.     CrossRef
SPOR YAPMANIN DUYGUSAL ÖZ FARKINDALIĞI AÇIKLAMADAKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ: BETİMSEL BİR ÇALIŞMA
Aylin ZEKİOĞLU, Arkun TATAR, Berra BEKİROĞLU, Sami ÇAMKERTEN
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi.2020; 8(22): 402.     CrossRef
Emekli Bireylerin Bir Serbest Zaman Etkinliği Olarak Fiziksel Aktivitelere Dair Görüşleri: Türkiye’nin En Yaşlı ve Mutlu İli Sinop Örneği
Nedim TEKİN, Fatih Mehmet PARLAR, Özge ERCAN
Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi.2020; : 50.     CrossRef
Influence of Leisure Competence and Level of Leisure Activity on Life Satisfaction in Low-Income Older Adults in Rural South Korea
Jihea Choi, Jung A. Choi
Research in Gerontological Nursing.2017; 10(2): 67.     CrossRef